ชัยนาท Prompt

ค้นหาข้อมูลการจองวัคซีน โควิด-19

ข้อมูลจะอัปเดตทุกวันเวลา 10:00 น.

Chainat Prompt

สายด่วน!!!

08-3069-1823

09-3008-5968

09-3008-5927

โรงพยาบาล โทรศัพท์ เว็บไซต์ Facebook
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 0-5641-1055
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0-5643-1376
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 0-5646-1344
โรงพยาบาลสรรพยา 0-5649-9769
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0-5648-1016
โรงพยาบาลหันคา 0-5645-1045
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0-5646-6993
โรงพยาบาลเนินขาม 0-5641-0880
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 0-5641-3017
จำนวนผู้เข้าชม
web counter