แบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท

พื้นที่จังหวัดที่ต้องลงทะเบียนขออนุญาต เข้า - ออก อย่างเคร่งครัด ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

จังหวัดพื้นที่ควบคุม (69 จังหวัด)

ขอนแก่น จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง เลย สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชัยนาท ชัยภูมิ ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ปราจีนบุรี ปัตตานี บึงกาฬ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และ อุบลราชธานี

จังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (8 จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต

มาตรการของจังหวัดชัยนาท

  1. ผู้ที่เดินทางเข้าและออก จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ลงทะเบียนการเดินทาง ในแพลตฟอร์ม Chainat to go พร้อมทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
  2. ให้แจ้ง อสม. หรือกรรมการหมู่บ้าน หรือกรรมการชุมชน ให้รับทราบทันที เมื่อเดินทางถึงเขตพื้นที่พักอาศัย
  3. ยื่นแบบประเมินความเสี่ยงตนเอง ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  4. ผู้ที่มีผลตรวจ ATK positive ให้ส่งตรวจซ้ำ ด้วยวิธี RT-PCR
  5. ผู้ที่มีผลตรวจ ATK negative ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 3
  6. ผู้ที่มีอาการ PUI ให้ทีมสอบสวนโรคดำเนินการสอบสวนโรค อย่างละเอียดและส่งต่อโรงพยาบาลตามระบบ

หมายเหตุ:

  1. กรุณา ยื่นคำขออนุญาตรายบุคคล ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน เพื่อความสะดวกในการได้รับพิจารณาอนุญาต

  2. เอกสารแนบต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB

สายด่วน: 08-3069-1823, 09-3008-5968, 09-3008-5927