แบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท

พื้นที่จังหวัดที่ต้องลงทะเบียนขออนุญาต เข้า - ออก อย่างเคร่งครัด
ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เรื่อง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร

มาตรการของจังหวัดชัยนาท (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) มีดังนี้

 1. ทำบันทึกขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ผ่าน แพลตฟอร์ม Chainat to go ก่อนการเดินทาง ทุกครั้ง ตาม Url http://203.157.210.2/covid-19/
 2. แนบหลักฐานการตรวจหาเชื้อ covid-19 (ถ้ามี)
 3. แนบหลักฐานการได้รับวัคซีน covid-19 (ถ้ามี)
 4. ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด-19) ในระบบ และเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CDCU) ต้องประเมินซ้ำ
 5. ถ้าผลการประเมินความเสี่ยงสูง หรือมีอาการเข้าได้กับ PUI หรือผลตรวจ Rapid Ag ให้ผลบวก รีบส่งตรวจตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR ทันที
 6. กักตัวที่บ้าน Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่พำนักในจังหวัดชัยนาท หากอยู่ครบ 5 วัน ให้ส่งตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR อีกครั้ง
 7. ให้แต่ละอำเภอบริหารจัดการในการคัดแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid-19 สูงไว้ในสถานที่กักกันที่มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่มเติม

พื้นที่จังหวัดที่ต้องลงทะเบียนขออนุญาต เข้า - ออก อย่างเคร่งครัด
ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เรื่อง พื้นที่ควบคุมสูงสุด

กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

มาตรการของจังหวัดชัยนาท (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) มีดังนี้

 1. ทำบันทึกขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ผ่าน แพลตฟอร์ม Chainat to go ก่อนการเดินทาง ทุกครั้ง ตาม Url http://203.157.210.2/covid-19/
 2. แนบหลักฐานการตรวจหาเชื้อ covid-19 (ถ้ามี)
 3. แนบหลักฐานการได้รับวัคซีน covid-19 (ถ้ามี)
 4. ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด-19) ในระบบ และเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CDCU) ต้องประเมินซ้ำ
 5. ถ้าผลการประเมินความเสี่ยงสูง หรือมีอาการเข้าได้กับ PUI หรือผลตรวจ Rapid Ag ให้ผลบวก รีบส่งตรวจตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR ทันที
 6. กักตัวที่บ้าน Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่พำนักในจังหวัดชัยนาท ในระหว่าง การกักตัวถ้ามีอาการเข้าได้กับ PUI ให้ส่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง
 7. ให้แต่ละอำเภอบริหารจัดการในการคัดแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid-19 สูงไว้ในสถานที่กักกันที่มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

 1. กรุณา ยื่นคำขออนุญาต ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน เพื่อความสะดวกในการได้รับพิจารณาอนุญาต

 2. เอกสารแนบต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB

สายด่วน: 08-3069-1823, 09-3008-5968, 09-3008-5927