แบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท

พื้นที่จังหวัดที่ต้องลงทะเบียนขออนุญาต เข้า - ออก อย่างเคร่งครัด ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด

ชัยนาท ตราด นครพนม น่าน บุรีรัมย์ พิจิตร อ่างทอง มหาสารคาม ยโสธร ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 46 จังหวัด

กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี เลย ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)

มาตรการของจังหวัดชัยนาท

  1. ผู้ที่เดินทางเข้าและออก จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ลงทะเบียนการเดินทาง ในแพลตฟอร์ม Chainat to go พร้อมทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
  2. ให้แจ้ง อสม. หรือกรรมการหมู่บ้าน หรือกรรมการชุมชน ให้รับทราบทันที เมื่อเดินทางถึงเขตพื้นที่พักอาศัย
  3. ยื่นแบบประเมินความเสี่ยงตนเอง ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  4. ผู้ที่มีผลตรวจ ATK positive ให้ส่งตรวจซ้ำ ด้วยวิธี RT-PCR
  5. ผู้ที่มีผลตรวจ ATK negative ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 3
  6. ผู้ที่มีอาการ PUI ให้ทีมสอบสวนโรคดำเนินการสอบสวนโรค อย่างละเอียดและส่งต่อโรงพยาบาลตามระบบ

หมายเหตุ:

  1. กรุณา ยื่นคำขออนุญาตรายบุคคล

  2. เอกสารแนบต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB

สายด่วน: 08-3069-1823, 09-3008-5968, 09-3008-5927