แบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท

พื้นที่จังหวัดที่ต้องลงทะเบียนขออนุญาต เข้า - ออก อย่างเคร่งครัด
ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เรื่อง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (23 จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตาก นครนายก นครปฐม นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี

มาตรการของจังหวัดชัยนาท (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) มีดังนี้

  1. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ครบถ้วน
  2. ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือ RT-PCR มีผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  3. ยื่นแบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท ผ่านแพลตฟอร์ม Chainat to go

พื้นที่จังหวัดที่ต้องลงทะเบียนขออนุญาต เข้า - ออก อย่างเคร่งครัด
ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เรื่อง พื้นที่ควบคุมสูงสุด (30 จังหวัด)

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี

มาตรการของจังหวัดชัยนาท (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) มีดังนี้

  1. ยื่นแบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท ผ่านแพลตฟอร์ม Chainat to go

การบริหารจัดการพื้นที่ควบคุม (24 จังหวัด)

กระบี่ กำแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พังงา แพร่ พะเยา ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ

การบริหารจัดการพื้นที่ควบคุม มีดังนี้

  1. ยื่นแบบคำขออนุญาตเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท ผ่านแพลตฟอร์ม Chainat to go

หมายเหตุ:

  1. กรุณา ยื่นคำขออนุญาตรายบุคคล ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน เพื่อความสะดวกในการได้รับพิจารณาอนุญาต

  2. เอกสารแนบต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB

สายด่วน: 08-3069-1823, 09-3008-5968, 09-3008-5927